نمایش 1–24 از 31 نتیجه

سیستم تنفسی هوارسان

سیستم تنفسی هوا رسان، یکی از تجهیزات ایمنی فردی است که برای محافظت از افراد در برابر استنشاق گازها، بخارات، غبار و سایر آلاینده های هوا استفاده می شود. این سیستم از یک منبع هوای تمیز، یک پمپ هوا و یک ماسک تشکیل شده است. منبع هوای تمیز می تواند از یک کمپرسور هوا، یک تانک هوای فشرده یا یک منبع هوای طبیعی مانند هوای آزاد باشد. پمپ هوا هوای تمیز را از منبع به ماسک منتقل می کند. ماسک هوای تمیز را به داخل ریه های کاربر می رساند.

سیستم تنفسی هوا رسان

سیستم های تنفسی هوا رسان در محیط های مختلفی مانند:

 • صنایع شیمیایی و پتروشیمی
 • صنایع معدنی
 • صنایع تولیدی
 • ساختمان سازی
 • کشاورزی
 • آتش نشانی
 • اطفای حریق
 • خدمات شهری

مورد استفاده قرار می گیرند.

خرید انواع سیستم های تنفسی هوا رسان

سیستم های تنفسی هوا رسان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • سیستم های تنفسی هوا رسان دائم: این سیستم ها به طور مداوم هوای تمیز را به کاربر می رسانند.
 • سیستم های تنفسی هوا رسان تنفسی: این سیستم ها تنها در هنگام تنفس کاربر، هوای تمیز را به او می رسانند.

 

سیستم های تنفسی هوا رسان دائم

سیستم های تنفسی هوا رسان دائم، از یک منبع هوای تمیز، یک پمپ هوا و یک ماسک تشکیل شده اند. منبع هوای تمیز می تواند از یک کمپرسور هوا، یک تانک هوای فشرده یا یک منبع هوای طبیعی مانند هوای آزاد باشد. پمپ هوا هوای تمیز را از منبع به ماسک منتقل می کند. ماسک هوای تمیز را به داخل ریه های کاربر می رساند.

سیستم های تنفسی هوا رسان دائم، برای استفاده در محیط های با غلظت بالای آلاینده ها، مانند صنایع شیمیایی و پتروشیمی، مناسب هستند.

سیستم های تنفسی هوا رسان تنفسی

سیستم های تنفسی هوا رسان تنفسی، از یک منبع هوای تمیز، یک پمپ هوا، یک ماسک و یک شیر سوپاپ تشکیل شده اند. منبع هوای تمیز می تواند از یک کمپرسور هوا، یک تانک هوای فشرده یا یک منبع هوای طبیعی مانند هوای آزاد باشد. پمپ هوا هوای تمیز را از منبع به ماسک منتقل می کند. شیر سوپاپ، هوای تمیز را تنها در هنگام تنفس کاربر، به او می رساند.

سیستم های تنفسی هوا رسان تنفسی، برای استفاده در محیط هایی با غلظت متوسط آلاینده ها، مانند ساختمان سازی و خدمات شهری، مناسب هستند.

خرید سیستم تنفسی هوا رسان

برای خرید سیستم تنفسی هوا رسان، باید به موارد زیر توجه کنید:

 • نوع سیستم: سیستم تنفسی هوا رسان دائم یا تنفسی
 • نوع منبع هوای تمیز: کمپرسور هوا، تانک هوای فشرده یا هوای آزاد
 • دبی هوای تمیز: میزان هوای تمیز مورد نیاز کاربر
 • عمر مفید فیلتر: فیلتر سیستم تنفسی هوا رسان، باید به طور منظم تعویض شود. عمر مفید فیلتر، بر روی آن مشخص شده است.
 • قیمت: قیمت سیستم های تنفسی هوا رسان، بسته به نوع، برند و امکانات آن ها، متفاوت است.

 

قیمت سیستم های تنفسی هوا رسان

قیمت سیستم های تنفسی هوا رسان، بسته به نوع، برند و امکانات آن ها، متفاوت است. به طور کلی، قیمت سیستم های تنفسی هوا رسان دائم، بیشتر از سیستم های تنفسی هوا رسان تنفسی است.

قیمت و خرید انواع سیستم های تنفسی هوا رسان