استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

اصول كمك هاى اوليه و امدادرسانى

اصول كمك هاى اوليه و امدادرسانى

روند رو به رشد جمعيت و تمرکز آن در شهرها، ارتباط و رفت آمدهای بيشتر، توسعه و صنعتی شدن، افزايش حمل و نقل و تردد شهری و بين شهری، آلودگی محيط زيست و جنگ از جمله عواملِ زمينه ساز وقوع سوانح و حوادث بيشتر در جوامع بشری اند همه روزه در محيط اطراف خود شاهد بروز ده ها مورد از اين حوادث هستيم؛ تصادف های رانندگی، سقوط از ارتفاع، حملات قلبی، مسموميت ها، غرق شدگی ها و خفگی ها در آب، آسيب های حرفه ای در محيط کار، برق گرفتگی، آتش سوزی و … بالابردن آگاهی ها و توانايی های افراد در برخورد با حوادث، سهم بسزايی در کاهشِ صدمات احتمالی و جلوگيری از عوارض بيشتر خواهد داشت کمک های اوليه در حقيقت انجام اقدام های بسيار ساده و ابتدايی و در عين حال حياتی مبتنی بر اصول علمی با استفاده از وسايل موجود و مراقبت از مصدوم تا رساندن او به نزديک ترين مرکز درمانی است اين کمک و مراقبت ساده در بسياری از موارد فاصلهٔ ميانِ مرگ و زندگی است

دانلود مقاله کامل با فرمت PDF