استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

راهنماي مميزي ايمني راه

راهنماي مميزي ايمني راه

هدف اصلي فرايند مميزي ايمني راه بكارگيري شيوه اي پيشگيرانه است. بررسي هاي مرسوم نقاط حادثه خيز اقدامي انفعالي در توجه به مشكلات ايمني راه بوده و مي توان به آن به عنوان نتيجه نهايي ضعف طراحان در تشخيص و بكارگيري موارد ايمني در فعاليت هايشان نگريست (جوردن و بارتون، ١٩٩٢ ). با توجه به وجود استانداردهاي طراحي رايج ، هنوز هم راهها همراه با مشکلات مربوط به تأمين ايمني ساخته مي شوند كه منجر به آمار بالايي از تصادفات مي گردد. شناسايي مميزي ايمني در مراحل ابتدايي طراحي راهها، اقدامي اقتصادي در حذف مشكلات بالقوه مسايل ايمني قبل از ساخت راه ها مي باشد.

دانلود مقاله کامل با فرمت PDF