استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

ایمنی در صنعت

ایمنی در صنعت

ايمن نبودن محيط كار كارگران و ابزار كار آن ها به علت عدم رعايت دستورالعمل هاي حفاظتي و بهداشتي توسط كارفرمايان از يك طرف، همچنين عدم رعايت پاره اي از مقررات ايمني و بي احتياطي و بي دقتي بعضي كارگران از طرف ديگر باعث بروز حوادث در كارگاه ها مي باشد كه همه ساله در سطوح مختلف كارگاهي شاهد آن هستيم، بديهي است حوادثي كه در كارگاه ها رخ مي دهد و منجر به مرگ، قطع عضو و يا ساير صدمات جسمي و روحي كارگران مي شود را مي توان با ايمن كردن ابزار كار و محيط كار كارگران از طريق نصب حفاظ هاي مناسب روي قسمت هاي خطرناك دستگاه ها، رفع نقايص سيستم برق واحدهاي توليدي و تعميراتي و دستگاه هاي مورد استفاده كارگران، در اختيار گذاشتن وسايل حفاظت فردي هنگام كار كارگران و غيره و همچنين آموزش هاي لازم در زمينه مسايل حفاظتي و بهداشتي به كارگران به نحو موثري پيشگيري نمود...

دانلود مقاله کامل با فرمت pdf