استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

استاندارد اندازه کلاه ایمنی

معمولا کلاه ایمنی در سه اندازه استاندارد تهیه میشه:

1 دور سر با اندازه 55 سانتی متر

2 دور سر با اندازه 55 تا 95 سانتی متر

3 دور سر بزرگتر از 95 سانتی متر

معمولا دوسوم اندازه های ساخته شده مطابق سایزه متوسط هستند.

وزن کلاه نباید از 400 گرم بیشتر باشه