استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) توسط سازمان بین‌المللی کار به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار اعلام شده است. این روز فرصت مناسبی است تا اذهان عمومی نسبت به موضوع بهداشت وایمنی محیط کار حساس شوند و این مقوله در جراید و رسانه‌ها به چالش کشیده شود.
در این روز ضمن ارج نهادن به زحمات کارکنان بایستی به فراهم آوردن زمینه‌های علمی، پژوهشی و کاربردی برای شناسایی مخاطرات شغلی، اجرای روش‌های صحیح کنترل و ارتقای سطح سلامت نیروی انسانی اقدام نمود.
 
سازمان بین‌المللی کار
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد.
مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور سوئیس است.
مهمترین هدف این سازمان هماهنگی و ارتقای وضعیت بهداشت کار و ایمنی محیط کار  در سطح جهان می باشدکارهای گوناگون ILO‌ در ۴ هدف استراتژیک به صورت ذیل جمع‌بندی گردیده است:
 
۱- ارتقاء و واقعیت بخشیدن به استانداردها و اصول اساسی حقوق کاری
۲- ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان برای دستیابی به استخدام آبرومند و حقوق مکفی
۳- ارتقاء پوشش‌های اجتماعی و مؤثر برای همه
۴- تقویت همگرایی و گفتگوهای اجتماعی
 
سازمان بین‌المللی کار، کار شایسته و آبرومند و معیشت، امنیت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای غنی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۳ در صدد برآمد که یک روز جهانی را بعنوان  روز پیشگیری از حوادث و بیماریها در محیط کار نامگذاری کند. این سازمان روز ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت)  را بعنوان روز جهانی بهداشت کار و ایمنی اعلام نمود . در ضمن این روز در به یاد آوری قربانیان حوادث و بیماریهای شغلی نقش بسزایی دارد.  به مناسبت این روز سازمان بین المللی کار ، هر ساله با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و ... برای جهانیان این روز را گرامی می دارد.
روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در ۲۸اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود.
 
سازمان بین المللی کار ILO از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها، سازمانها و بخش های خصوصی و کارفرمایان و کارخانجات حمایت و پشتیبانی می کند.  ساز مان بین  المللی کار همانند هر سال روز ۲۸ آوریل مصادف با ۸ اردیبهشت ماه را روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای نامگذاری کرده است. و در هر سال به یکی از مسائل و مشکلات مهم و اولویت دار ایمنی وبهداشت کار می پردازد. لازم به ذکر است که شعار این روز هر ساله مضامین متفاوتی دارد .