استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

توانایی حفاظت شخص در عملیات با دستگاه تنفسی

توانایی حفاظت شخص در عملیات با دستگاه تنفسی

 

چگونگی بکار گیری دستگاه تنفسی جهت حفاظت شخص

     گروه آتش نشانی در یک شیفت کاری از یک فرمانده، معاون فرمانده وپرسنل آموزش دیـده عملیـاتی بـا شـرح وظایف معین یک گروه عملیاتی را تشکیل می دهند.این گروه با برنامه ریزی همآهنگ و تقسیم کار ،  همیشه و در همه حال گوش به زنگ ، آماده اعزام به مناطق عملیاتی می باشند و چون صحبت از دستگاه های تنفسی می باشد افرادی که با این وسایل در ارتباط هستند قبل از شروع کار در خصوص بازدید و آماده بکار بودن این وسایل اقدام می نمایند . با توجه به آمار روزانه ، معمولاً برای هر گروه عملیاتی دو تیم دو نفره دستگاه تنفسی و یک نفر به عنوان مسئول کنترل این تیمها در نظر گرفته می شود .

     تیم اول  ابتداء وارد مرحله عملیاتی می شود ، تیم دوم به عنوان تیم اضطراری در محل ورودی به منطقة عملیات در کنار مسئول کنترل قرار می گیرد .

     به محض اعلام زنگ حادثه یا حریق نیروهای عملیاتی ، سریعاً به سمت خودروهای آتش نشانی حرکت و با روشن کردن بی سیم خودروها اولین اقدام ، دریافت محل و نوع حادثه از طرف ستاد فرماندهی می باشد .

     در این لحظه افراد تیم های دستگاه تنفسی باید به دقت مکالمات را مد نظر داشته باشند ، زیرا محل ونوع حادثه در شناخت وانجام کار کمک شایانی خواهد داشت.

     مثلاً اگر اعلام شود که آتش سوزی در منزل است ، موقعیت یک منزل مسکونی محدود با توجه به نوع سوخت در منازل  و یا اگر مجتمع مسکونی باشد در وسعت بزرگتری با شرایط خاصی در ذهن تداعی خواهد شد و یا اگر اعلام شد آتش سوزی در انبار است  نوع مواد انبار شده و همچنین وسعت انبار را باید مد نظر بگیرند.

     اقدام بعدی در خصوص استفاده از ملزومات حفاظتی است که در تمام عملیاتها استفاده و پوشیدن آنها ضروری است  (کلاه، چکمه، اورکت، دستکش) ، علاوه بر آنها ، این افراد چون وارد محیطهای تاریک ، دودزده می شوند و با عدم دید مواجه هستند برای هر نفر داشتن حداقل یک چراغ قوه الزامی است . افراد تیم  با توجه به موقعیت دستگاه های تنفسی موجود در خودروها، (اگر در کابین خودروها بود) ، اقدام به پوشیدن دستگاه خواهند کرد، در غیر اینصورت به محض رسیدن به محل سریعاً دستگاه را به خود می بندند . همانطور که قبلاً گفته شد افراد تیم قبل از ورود به منطقه عملیات نیاز دارند اطلاعات جامعی از محل وموقعیت منطقه عملیاتی داشته باشند ، پس از زمانی که سوار خودرو می شوند تا ورود به منطقه عملیات باید تلاش کنند تا اطلاعات لازم را کسب کنند . مثلاً  به محض رسیدن

می توانند  از وسعت حریق یا حادثه آگاه شوند . این تیم زمانی موفق خواهد بود که بتواند اطلاعات لازم را با توجه به تجربه و پرسش از وسعت ، موقعیت ، نوع حادثه و غیره را از اشخاصی که در محل به عنوان مالک، مستأجر، همسایه، اهالی محل و غیره که از وضعیت محل آگاهی دارند کسب کنند.

     قبل از ورود به منطقه عملیات باید بدانیم هدف از کارچیست؟ ، سپس با برنامه ریزی صحیح و روش اصولی این اهداف را دنبال و به نتیجه برسیم . ما در حوادث آتش سوزی معمولاً دو هدف داریم :

      هدف اول که در اولویت قراردارد ، اگر کسی در محل مورد نظر مصدوم و یا محبوس شده است اقدام به نجات آن کنیـم ؛ هدف دوم جلـوگیـری از گستـرش آتـش سـوزی و اطفاء حریق می باشد ، البته گاهی اوقات موقعیت و وضعیت محل ایجاب می کند ابتـداء حریق اطفاء شود تا  بتوان جهت نجات اقدام کرد .

     فرمانده گروه ، محل حادثه را مورد بررسی قرار داده و با دستور ایشان نیاز به دستگاه تنفسی ،  ورود به منطقه عملیات اجراء می گردد . افراد تیم بایک رشته لوله آب اقدام به پیشروی می کنند ؛ در بدو ورود مسئول کنترل  اسامی افراد، نوع دستگاه تنفسی ، زمان ورود ، فشار با محاسبه مدت زمان کار را تعیین و زمان خروج را ثبت می کند و از ابتدای عملیات تا انتهای کار در برابر محل ورودی قرار دارد. در کنار مسئول کنترل ، افراد تیم اضطراری قراردارند  کار این تیم در زمان اضطراری جهت کمک به تیم اول و یا اگر تیم اول در مدت زمان تعیین شده خارج شدند با همآهنگی جهت جایگزینی تیم دوم  وارد عملیات خواهند شد. حداقل نفراتی که وارد منطقه عملیات می شوند دو نفر است ، البته فرمانده گروه می تواند به تعداد مورد لزوم  از نفرات بیشتری استفاده کند . مثلاً اگر محل حادثه در وسعت زیادی بود، اولین تیم باید توجه کند که وارد منطقه ای می شود که در اثر آتش سوزی ، حرارت و دود باعث کندی حرکت و مشکل دید آنها ودر نتیجه احتمال گم شدن یا از هم جدا شدن وجود دارد ، پس افراد تیم همیشه و در همه حال در کنار هم قرار می گیرند به طوریکه اگر نفردوم دستش را دراز کرد با نفر جلویی برخورد کند و دائم با هم صحبت کنند و از هم دور نشوند .      این تیم جهت ورود به منطقه عملیات یک سمت را انتخاب (راست یا چپ) و همان مسیر را تا انتها دنبال خواهند کرد ،زیرا اگر شما یک مستطیل یا مربع را در نظر بگیرید و پیرامون آن حرکت کنید در نهایت به درب خروجی خواهید رسید .البته کار کردن در محیطهای عملیاتی تجربه بسیار بالایی را می طلبد، زیرا مکان و موقعیت آتش سوزی ها بسیار متفاوتند . گاهی اوقات آتش سوزی  قابل رؤیت و از دید خوبی برخوردار می باشد ، گاهی نیمه تاریک و گاهی کاملاً تاریک می باشد .

     اگر درآتش سوزی ها شعله قابل رؤیت بود به طبع از حرارت بالایی برخوردار می باشد. جهت پیشروی از آب به صورت مه پاش ، سپری دربرابر حرارت ایجاد و محل را کاملاً به خاطر می سپاریم. بعد اقدام به اطفاء حریق و کانون حریق می نمائیم .اگر مکان عملیاتی تاریک بود  ، جهت جستجوی مصدوم یا محبوس و یا کانون حریق به دنبال علایمی در خصوص آنها می پردازیم ، مثلاً اگر کسی در آن مکان احتیاج به کمک دارد و یا خود سوختن دارای صدایی می باشد به دقت گوش به صدای ایجاد شده در محل خواهیم داشت و یا اگر حرارتی احساس گردید ، نشان از نزدیکی به کانون حریق دارد. در محیط هایی تاریک مانند یک فرد کور هستیم که هر لحظه امکان سقوط و برخورد با اشیاء مختلف پیرامون خود خواهیم داشت به خصوص محیط هایی که در اثر آتش سوزی شرایط سخت تر و از حالت طبیعی خارج شده است ؛  مثلاً در اثر آتش سوزی یک کمد چوبی سوخته  ویا پنجره ای که شیشه آن شکسته ودر حالت خطرناکی در برابر ما قرار دارد و جایی که در اثر آتش سوزی ، زیر پا سست و هر لحظه خطر سقوط ما را تهدید می کند و یا وسایل برقی وسیم های برق که بر سر راه قرار دارد ، در چنین شرایطی جهت حفاظت خود در برابر موانع عبور از آنها شرایط خاصی در نظر گرفته می شود.

1- جهت حفاظت سر تا زانو به وسیله یک دست و با زاویه 90 درجه به طوری که پشت دست به سمت جلو باشد ، از پایین به بالا و یا بالعکس در برابر خود حرکت می دهیم . جهت کوتاه کردن مسیر حرکت دست مانند یک کشتی گیر خم شده و یا گارد می گیریم  حرکت دست اولاً قبل از تماس با جسم گرم ، گرمای آن را حس می کند ، ثانیاً  قبل از برخورد با موانع ، آن را  شخیص می دهد .

2- همیشه جهت ورود به منطقه عملیات از یک سمت در کنار دیوار حرکت می کنیم ، از هر سمتی که حرکت کردیم  همان دست روی  دیوار قرار می گیرد . در اینجا  دیوار به عنوان راهنما ، مسیر را تعیین می کند. در این مرحله پشت دست روی دیوار و به صورت کشیده یا ضربه خواهد بود ؛ باید دقت کنید که از دیوار جدا نشوید.

3- هنگام حرکت رو به جلو هیچگاه  قدم نزنید بلکه از طریق کشیدن پا روی سطح زمین در اثر برخورد با موانع یا حفره دچار حادثه نشوید . وزن بدن همیشه روی پای عقب است ،  وقتی مطمئن شدید زیر پای جلو محکم است پای عقب به سمت جلو کشیده  شود  . فاصله قدمها نباید بلند باشد ، بلکه کوتاه و با احتیاط به سمت جلو خواهد بود . هنگام پایین آمدن از پله ها ونردبانها ، بهتر است اول با پا ،  پله ها و نردبانها را امتحان و بعد اقدام به پایین آمدن کنید .

     یکی از سؤالاتی که در خصوص حرکات دست و پا  مطرح  می شود با وجود یک رشته لوله به همراه تیم این عمل چگونه انجام می شود؟ در این حرکت ابتداء کمک لوله جلودار و با حرکت  ذکر شده مسیر را ایمن و نفر سرلوله به دنبال او در حرکت خواهد بود. افراد علاوه بر ایمنی خود در محیطهای عملیاتی ، باید  ایمنی دستگاه هایی که با آن حرکت می کنند را در نظر داشته باشند ، در  این محیط طوری حرکت کنند که دستگاه با جایی برخورد نکند . همچنین هنگام عبور از موانع ، رعایت ارتفاع دستگاهی که در پشت دارند را داشته باشند. هنگام پایین آمدن از ارتفاع در نظر داشته باشند که  وزن دستگاه به شخص یا خود دستگاه  آسیب نرسد. مرتب درجه فشار سنج دستگاه را کنترل نمایند. اگر درمحیطهای عملیاتی در اثر برخورددستگاه با موانع ، شیر سیلندر بسته شد (در اثرکم باز کردن شیر سیلندر)، اقدام به خارج کردن ماسک صورت نکنید ، بلکه خونسرد بوده و سریع شیر سیلندر را کنترل کنید. همیشه شیر سیلندر را کاملاً باز و یک ـ چهارم دور جهت خلاصی ببندید ، اگر دراثر برخورد با موانع ، ماسک صورت کناررفت خونسرد بوده و سریعاً ماسک را روی صورت قراردهید . در صورت شنیدن سوت خبر ، خونسردی خود را حفظ کرده و بلافاصله از محل عملیات خارج شوید .

     اگر دو نفر همزمان با دو دستگاه هم فشار وارد محیطهای عملیاتی  شوند و سوت یکی از دستگاه ها زودتر به صدا در آمد ، سریعاً هر دو با هم خارج  شوند. در ساختمانهای چندین طبقه عمل جستجو را از بالا به پایین انجام دهید  زیرا حرارت و دود به طرف بالا

می رود. ( محبوسین معمولاً خود را به بالاترین قسمت می رسانند ) در  منازل تمام  اتاقها، حمام، آشپزخانه، زیر زمین، داخل کمدها  وغیره ... را جستجو کنید. زمانیکه برای یافتن کانون حریق دربی را باز کردید و آتش را نیافتید ، بهتر است جهت جلوگیری از گسترش آتش سوزی به آن محل ، در را ببندید .

     اگر در محلی با دستگاه تنفسی محبوس شدید، از حداکثر زمان دستگاه استفاده کنید تا جهت نجات شما اقدام کنند. به محض خروج از منطقه عملیات، موقعیت محل را به مسئول کنترل گزارش نمائید. بعد از خروج از منطقه عملیات بلافاصله دستگاه را برای عملیات بعدی آماده کنید.

گردآوری: دپارتمان تولید محتوی ایمن سپاهان