استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

لوازم حفاظت فردی

اصول استفاده از وسائل حفاظتی

تمام تجهیزات و لباسهای حفاظتی باید با طراحی های متناسب با نوع کاربرد، تولید شده و در شرایط بهداشتی و به شیوه صحیح نگهداری شوند. تنها مواردی از این تجهیزات و لباس های قابل استفاده و مورد پذیرش می باشند که استانداردهای NIOSH و ANSI و OSHA را دارا باشند.به دلیل تنوع سایز PPE ها در هنگام انتخاب آن ها ، باید سایز مناسب برای کارگر انتخاب گردد تا استفاده از آن ها به راحتی صورت پذیرد.

 

تنه

لباسهای کار نه از جهت ایمنی که برای بهداشت کارگر هستند. این لباسها سالی 2 دسرت توسطکارفرما تهیه و به کارگر داده میشود. از شرایط  لباس کار که به اندازه و سایز مناسب کارگر بوده وقسمت آزاد نداشته و لبه های شلوار آن دوبله باشد.

 

چشم و صورت

برای جلوگیری از آسیب های چشمی ، باید کلیه افرادی که ممکن است در معرض خطر باشند ، ازجمله کارگران در معرض خطرات موادی چون ذرات اجسام موجود در هوا ، فلزات گداخته و مذاب ،مایعات اسیدی و شیمیایی ، گازها و بخارات ، تعلیق های اجسام در هوا بصورت گرد و غبار ... ازعینکهای ایمنی و محافظ صورت استفاده کنند.ملزومات محافظ های چشم و صورت بصورت زیر تعیین میگردد:

1 . طراحی آن ها به شکلی باشد که محافظتی معادل نوع خطرات موجود فراهم آورند.

2 . با توجه به نوع و مقتضیات کاری ،شرایط مطلوب و راحتری را در حین استفاده برای کارگرانفراهم آورمد.

3 . سایز و نوع آن ها به گونه ای باشد که برای دید کارگران ایجاد مشکل ننماید.

4 . با دوام باشند.

5 . قابلیت ضدعفونی و گندزدایی را داشته ، به راحتی قابل شستشو باشند.

6 . در صورت استفاده از عینک طبی ،قاب استفاده در روی این عینکها باشد.

 

در کلیه مکانهای خطر ساز محیط کار ، محل هایی برای شستشوی چشم و صورت در هنگام تماسبا مواد شیمیایی خورنده و یا وقوع سایر خطرات باید تعبیه گردد. وجود جعبه کمکهای اولیه نیز دراین نوع مکانها ضروری می باشد، زیرا هرگونه تأخیر در رساندن کمکهای اولیه به فرد حادثه دیده ازناحیه صورت و بخصوص چشم ، ممکن است منجر به بروز صدمات جدی و دائمی در فرد حادثه دیدهگردد.

 

سرو گردن

برای محافظت سر و پوست ین از پارگی و جراحت ، حاصل از تماس با اشیاء تیز باید از محافظه ای جمجمه سر و همچنین کلاه های ضد ضربه استفاده نمود .کارگران شاغل در بخش بسته بندی ، باراندازی و باربری ،ساختمان سازی ، عملیات برش ، خطوطتولید و تعمیرماشین آلات ، انبار، چوب بری ، جوشکاری ، مجاری ، لوله کشی ، سخت افزار و... شاملاین افراد هستند. کلاههای ایمنی با وزنی حدود 400 گرم ،حداکثر تا 3 سال قابل استفاده هستند.

 

دست

در هنگام مواجهه با خطرات حاصل از تماس با مواد شیمیایی ، پارگی و بریدگی دست ، خراش وساییدگی ، سوختگی ، سوراخ شدن ، تماس با مواد بیولوژیکی و همچنین در حضور دماهای مضربسیار بالا ، باید از دستکش های مناسب استفاده شود.انتخاب دستکش باید بر اساس مشخصه های کار مورد نظر ، شرایط کاری ، طول مدت استفاده وجنس تمامی « : حضور خطرات مختلف باشد .در هنگام استفاده از دستکش ، توجه به این نکته کهدستکش ها بگونه ای است که سرانجام پس از مدت معینی مواد شیمیایی را به داخل خودضروری میباشد ؛ به همین دلیل قبل از مصرف ، باید ضخامت زمان و سرعت » نفوذ خواهند دادنفوذ مواد شیمیایی در آن ها مشخص شده باشد تا بتوان زمان انقضای آن ها را تعیین نمود .اداره OHS نیتوامد در مورد فوق و همچنین در زمینه تعیین جنس دستکشهای مصرفی در برابرمواد شیمیایی خاص ، مساعدت نماید.مثلا جهت جوشکاری دستکشها از جنس چرم یا اشبالت و تماس با بنزن pvc باشد.

 

گوش

در مشاغل مواجه با سرو صدای بالاتر از حد مجاز ، افراد جهت حفاظت از سیستم شنوایی و جلوگیریاز افت شنوایی باید از گوشیهای ایمنی استفاده کنند.این گوشیها به دو صورت کلی موجود میباشند:

1 . روگوشی(ear muff )

2 . توگوشی(ear plug)

 

هر کدام از گوشیها دارای مزایا ومعایبی به شرح زیر هستند:

روگوشیها سنگین، آسان ، فرکانس بالا را کاهش اما در حد مکالمه را تغییر نمیدهند، اما در محیطهای گرم استفاده از آن ها مشکل است.توگوشی های سبک، ارزان، اما باعث عفونت گوش و حساسیت می شوند.این در حالی است که تو گوشی ها حدود 30 - 25 دسیبل کاهش صدا را دارند وحتی کاهش تراز شدتصوت رو گوشیها بیشتر از تو گوشیهاست.

 

پا

استفاده از کفشهای ایمنی جهت جلوگیری از یسیب وارده به پا الزامی است . آسیب شامل سقوطاشیاء روی پا، خراشیدگی، سوختن با مواد مذاب و ... است.در صنایع و محیط هایی چون معدن و ذوب کاری کفش پنجه فولادی، کاربا مواد خورنده و برقکاریکفش لاستیکی و گتر حفاظتی در مواجه با ترشحات اسیدی و قلیایی ، جرقه های آتش و ریختن موادمذاب توصیه میشود. (کفشهای پنجه فولادی در حدود 1500 پوند وزن را تحمل میکنند.)

 

دستگا تنفس

جهت جلوگیری از آسیب ، حساسیت ریوی ماسک تنفسی توصیه میشود.ماسکها به دو شکل کلی ضد گازو بخارو ضد گرد و غبار تقسیم میشوند.ماسکهای فیلتر دار ضد گرد وغبار، از جنس پنبه ، دستمال کاغذی و الیاف مختلف میباشند که باگرفتن ذرات ، از ورود آن ها به ریه ها و کیسه های هوایی جلوگیری میکنند.ماسکهای ضد گازو بخار، آغشته به مواد شیمیایی خنثی کننده گازو بخار از آسیب جلوگیری می کنند.(لازم به ذکر است که در محل های کمبود اکسیژن مثل حریق ها ماسک مجهز به کپسول اکسیژن

استفاده شود.)

 

تنه و سینه

برای این منظور پیش بند ایمنی پیشنهاد میگردد. بیشتر این پیش بندها در محیط های مواجه بامواد خورنده استفاده میشوند که باید نسوز بوده و تمام سینه را بپوشاند. در پرتوها 40-30 سانتیمتر پیش بند پایین تر از کمر را باید بپوشاند.در محیطی که قطعات گردنده وجود دارد نباید از پیش بند استفاده کرد.

 

 

 

 

 

گرد آوری: دپارتمان تولید محتوی ایمن سپاهان