استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

راهنمای کاربرد اقلام حفاظت فردی چشم

راهنمای کاربرد اقلام حفاظت فردی تنفسی

محافظت از سیستم تنفسی

اقلام مربوط به حفاظت از سیستم تنفسی

تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی یا ماسکهای تنفسی بنا به تعریف وسایلی هستند که به منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شدهاند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نماید ماسکها این حفاظت راهم بوسیله گرفتن آلایندهها از هوای استنشاقی و هم به وسیله هوا رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تأمین میکنند.

 

ماسکهای حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند :

  • ماسکهای تصفیه کننده هوا

  • ماسکهای رساننده هوای اتمسفری

 

ماسکهای تصفیه کننده هوا بطور کلی به دو منظور استفاده میشوند :

  • ماسکهای گیرنده ذرات

  • براساس استاندارد اروپایی ( EN149 )

  • براساس استاندارد آمریکایی( NIOSH 42 CFR84 )

  • براساس استاندارد ژاپنی( JS 57 )

  • ماسکهای گیرنده بخارات و گازها

  • ماسکهای کارتریجدار شیمیایی

  • ماسکهای گازی

  • ماسکهای کاغذی یا نمدی پوششداده با زغال فعال

 

اندازه فیلترها در سه اندازه زیر در بازار موجود است:

1 - کوچک ( Small )

2 - متوسط ( Medium )

3 - بزرگ ( large )

ماسکهای تنفسی از لحاظ ظاهری به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:

ماسکهای پزشکی: معمولا یک جزئی هستند و جنس آنها اغلب از پارچه است

ماسک های گردو غبار: این ماسکها معمولا در بازار با نام ماسکهای یکبار مصرف شناخته میشوند وقطعات قابل تعویض ندارند و بر اساس استاندارد اروپایی دارای سه کلاس 33FFP1, FFP2 & FFP استدر این تقسیم بندی ماسکهای کلاس 1 و 2 ممکن است ساده و یا سوپاپدار باشند اما ماسک های کلاس3 اغلب سوپاپدار هستند و ممکن است یک لایه کربن فعال نیز برای افزایش کارایی ماسک (هر سه کلاس)به آن اضافه شده باشد.

ماسک های نیم صورت 6 : این ماسکها معمولا دارای یم جز جداشونده (فیلتر) و یک جزء ثابت هستند کهفیلتر ماسک بر اساس نوع آلاینده انتخاب و در محل مخصوص نصب میگردد. (روش انتخاب نوع فیلتر درادامه توضیح داده خواهد شد)

ماسک نیم صورت

ماسکهای تمام صورت 7 : ماسکهای تمام صورت نیز مانند ماسکهای نیم صورت عستند با این تفاوتکه تمام صورت درون ماسک قرار میگیرد که علاوه بر حفاظت از سیستم تنفسی از چشمها و پوست نیزمحافظت میکند این ماسکها ممکن است دارای لولههای هوارسان نیز باشند.

 

ماسک هایی که دارای سیستم هوارسان هستند خود به دو دسته تقسیم میشوند

الف : ماسکهای تنفسی دارای فن هواده: این ماسکها از یک قسمت کلاه مانند به نام هود یا هلمت کهحداقل چشم، بینی، دهان و چانه را پوشش میدهد و یک قسمت هوارسان که خود شامل یک فن و یک یاچند فیلتر تشکیل شده است.این ماسکها بر اساس استاندارد اروپایی EN 146 و EN 12941 ارزیابی میشوند و دارای سه کلاس1, THP2 & THP38THP هستند.

ب : ماسکهای تنفسی دارای شیلنگ هوارسان: این ماسکها از یک قسمت کلاه مانند به نام هود یا هلمتکه حداقل چشم، بینی، دهان و چانه را پوشش میدهد و یک قسمت هوارسان که خود شامل شیلنگ و یککمپرسور یا سیلندر تشکیل شده است.

ماسک تمام صورت

این ماسکها بر اساس استاندارد اروپایی EN 270 و EN 1835 ارزیابی میشوند و دارای سه کلاس LDH1, LDH2 & LDH3 در استاندارد EN 1835 و یک کلاس در استاندارد EN 270 هستند.

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان