استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

جدول راهنمای انتخاب دستکش های کارگری-صنعتی ای تی جی ATG

جدول راهنمای انتخاب دستکش های کارگری-صنعتی ای تی جی ATG

به منظور سهولت در انتخاب دستکش های کارگری-صنعتی ای تی جی ATG ، به تفکیک نوع و مدل دستکش های ایمنی، جدول زیر تهیه گردیده است که کارشناسان محترم ایمنی و HSE متناسب با نیاز صعنت خود می توانند دستکش خود را تشخص داده و انتخاب نمایند. لازم به ذکر است کلیه ی اطلاعات فنی، دیتاشیت های تخصصی و گواهینامه ی CE دستکش ها به تفکیک هر یک در صفحه ی معرفی دستکش ها ارائه گردیده است.

نوع محیط کاری نوع دستکش
محیط کاری شیمیایی MaxiChem - مَکسی کِم ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ضد مواد شیمیایی اسید روغن ساق بلند ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ضد مواد شیمیایی اسید روغن ساق بلند دستکش ضد مواد شیمیایی اسید برش اصفهان ایمنی ATG
56-63X

دستکش ATG ضد مواد شیمیایی-اسید ساق بلند Maxi Chem

  56-630

دستکش ATG ضد مواد شیمیایی-اسید ساق کوتاه Maxi Chem

56-635

دستکش ATG ضد مواد شیمیایی و ضد برش ساق کوتاه Maxi Chem

56-633

محیط کاری نفتی روغنی

MaxiDry

 مَکسی دِرای

دستکش ضد مواد نفتی روغنی اصفهان ایمنی ATG دستکش ضد برودت سرما مواد نفتی روغنی مایعات شیمیایی اصفهان ایمنی ATG دستکش ضد مواد نفتی روغنی اصفهان ایمنی ATG

دستکش ATG ضد مواد نفتی روغنی مکسی درای MaxiDry

56-42X

دستکش ATG ضد برودت مکسی درای زیرو MaxiDry Zero

56-451

دستکش ATG ضد مواد نفتی روغنی مکسی درای پلاس MaxiDry

56-530

محیط کاری کار با اشیا برنده

MaxiCut

 مَکسی کات

دستکش ضد برش در محیط روغنی اصفهان ایمنی ATG دستکش ضد برش فوق العاده اصفهان ایمنی ATG

دستکش ATG ضد برش معمولی مکسی کات MaxiCut

34-45X

دستکش ATG ضد برش و مواد نفتی-روغنی مکسی کات MaxiCut Oil

34-30X

دستکش ATG فوق ضد برش خالدار مکسی کات MaxiCut Ultra

44-374X

محیط کاری خشک

همه کاره - کارگری- صنعتی

Maxi Flex

مکسی فلکس

ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ضد عرق همه کاره کارگری صنعتی ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ضد عرق همه کاره کارگری صنعتی ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش انعطاف پذیر مستحکم نگهداری تعمیر خشک خالدار ظریف مونتاژ کف مواد نیتریل میکروفوم همه کارهچند منظوره عمومی ساختمانی ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش انعطاف پذیر مستحکم نگهداری تعمیر خشک خالدار ظریف مونتاژ کف مواد نیتریل میکروفوم همه کارهچند منظوره عمومی ساختمانی

دستکش ATG کارگری - صنعتی Maxi Flex مکسی فلکس آلتیمیت

34-87X

دستکش ATG کارگری - صنعتی Maxi Flex - AD-APT

42-87X

دستکش ATG همه کاره خالدار مکسی فلکس MaxiFlex Endurance

34-84X

دستکش ATG همه کاره خالدار MaxiFlex Endurance AD-APT

42-84X

محیط کاری خشک

همه کاره - کارگری- صنعتی

ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش همه کاره منظوره کارگری ضد برش ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ضد عرق همه کاره کارگری صنعتی ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ظریف کاری دقیق همه کاره مونتاژکاری

MaxiFlex

مکسی فلکس

دستکش ATG همه کاره - ضد برش مکسی فلکس کات MaxiFlex Cut

34-874X

دستکش ATG کارگری - صنعتی مکسی فلکس Maxi Flex Comfort

34-92X

دستکش ATG ظریف کاری مکسی فلکس الایت MaxiFlex Elite

34-27X

محیط کاری خشک

همه کاره - کارگری- صنعتی

MaxiFoam

مکسی فوم

ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش روکش فوم نیتریل روغن کف مواد

دستکش ATG همه کاره کف مواد نیتریل کارگری مکسی فوم MaxiFoam

34-80X

محیط کاری با حرارت و دما بالا

Maxi Therm

مکسی تِرم

ایمن سپاهان اصفهان ATG ای تی جی دستکش ضد حرارت گرما سرما سردخانه
دستکش ATG ضد حرارت-گرما مکسی ترم Maxi Therm
30-20X