استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

طبقه بندی ماسک های گرد و غبار برطبق استانداردهای کانادا - امریکا و اروپایی

طبقه بندی ماسک های گرد و غبار برطبق استانداردهای کانادا و امریکا(NIOSH)

نوع ماسکنوع فیلترراندمان

سری N

ذرات غیر روغنی

N95 95%

سری N

ذرات غیر روغنی
N99 99%

سری N

ذرات غیر روغنی
N100 97/99%

طبقه بندی ماسک های گرد و غبار برطبق استانداردهای اروپایی(BS-EN149:2001)

نوع ماسکحداکثر نفوذ مجاز ذرات جامد (NaCl)حداکثر نفوذ مجاز ذرات مایع (پارافین)
ماسک FFP1 20% 20%
ماسک FFP2 6% 6%
ماسک FFP3 1% 1%