استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

استانداردهای تجهیزات حفاظت پا

استانداردهای تجهیزات حفاظت پا 

استاندارد EN347: حفاظت پا برای مصارف حرفه ای- مشخصات

استاندارد BS 4676: پوشش های حفاظتی- کفش ها و گترها برای ریخته گری- الزامات و روش های تست

استاندارد EN12568: الزامات و روش های تست برای پنجه و مقاومت در برابر نفوذ

استاندارد EN15090: کفش های حفاظتی برای آتش نشانان

استاندارد EN ISO 20347: کفش های ایمنی

استاندارد EN ISO20349: کفش های حفاظتی در برابر حرارت و پاشش مواد مذاب در ریخته گری ها و جوشکاری ها- الزامات و روش های تست

استاندارد EN50321: کفش های حفاظتی عایق برق برای کار در تاسیسات با ولتاژ پایین

استاندارد EN13832: کفش های محافظ در برابر مواد شیمیایی- اصطلاحات و روش های تست

استاندارد EN13287: کفش های حفاظتی- روش های تست برای مقاومت در برابر لغزش

استاندارد ISO/TR 18690: راهنمای انتخاب، استفاده و نگهداری کفش های حفاظتی و سایر تجهیزات حفاظت فردی برای محافظت پا

استاندارد EN ISO20344 : روش های تست کفش های حفاظتی

استاندارد CSA Z195-M1992: استاندارد کانادا برای کفش های حفاظتی

استاندارد ANSI Z41.1 الزامات استاندارد ملی امریکا برای حفاظت از پا

استاندارد ASTM F2413-05: الزامات برای طراحی،تست و طبقه بندی کفش های حفاظتی