استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

تلمبه آزمایش پنوماتیکی دستکش های عایق برق رجلتکس regeltex

تلمبه آزمایش پنوماتیکی دستکش های عایق برق رجلتکس regeltex

تلمبه آزمایش پنوماتیكی دستكش های عایق برق رجلتکس regeltex

قبل از استفاده از دستکش های عایق برق بر کار با تجهیزات در حال اجرا، استانداردهای EN 60903 و IEC 60903 برای تشخیص هرگونه نشتی یک بازدید بصری توسط باد نمودن دستکش را پیشنهاد می کنند. طبق استانداردهای فوق الذكر پس از هر بار استفاده از دستكش های عایق برق نرمال سری GIE به ویژه انواع کلاس 00 ، 0 و 1 قبل از استفاده بعدی این دستكش ها از نظر وجود پارگی، سوراخ و منافذ احتمالی بایستی توسط این تلمبه ها تحت آزمون پنوماتیكی قرار گیرند. توجه داشته باشید که تلمبه فوق برای تست پنوماتیکی دستکش های نرمال کلاس های 2، 3 و 4 مناسب نبوده زیرا تست این کلاس ها از روش Visual Test (آزمون دیداری) و با چشم و از طریق بازدید دقیق دستکش و کشیدن انگشت ها در مسیرهای مختلف و مشاهده آثار کشیدگی میسر است. در این حالت اگر محل کشیدگی پاره، سوراخ و یا ترک دار شد، دستکش قابل استفاده نبوده و بلافاصله بایستی معدوم گردد.

طرز استفاده از تلمبه پنوماتیکی فوق:

ابتدا واشرهای لاستیکی را از روی تلمبه برداشته، دستکش را روی قسمت پله ای تلمبه تا پایین ترین قسمت مربوطه می کشیم و سپس واشرهای لاستیکی مربوطه را به نحوی که شکل روبرو ن شان می دهد روی دستکش و در محل استقرار خود قرار داده سپس از طریق فشار مکرر به دکمه قرمز رنگ زیرین تلمبه به سبک تصویر فوق دستکش را باد میکنیم در این حالت تشخیص هر نوع منفذ در روی دستکش به سهولت قابل تشخیص خواهد بود.