استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

مدیریت استرس گرمایی

مدیریت استرس گرمایی

جلیقه خنک کننده اسپادانا ژل یخ بسته خنک کننده گرمازدگی خستگی گرمایی جوش گرمایی کنترل استرس حرارتی  heat stress strain HSSI ice gel PCM phase change material  Spadana cool vest

یکی از عوامل زیان بخش و استرس زا در محیط های کار ( صنعتی، معدن و کشاورزی)، میادین ورزشی، عملیات نظامی و حتی فعالیت های روزمره (به خصوص بیماران MS)  مواجهه با گرماست.  مواجهه با گرما از یک طرف موجب بروز گرمازدگی، خستگی و ضعف گرمایی، گرفتگی عضلات و جوش های گرمایی می شود و از طرف دیگر موجب کاهش عملکرد جسمانی و ذهنی، کاهش بهره وری، افزایش خطا های انسانی و حوادث ناشی از کار می شود. در دهه های اخیر به دلیل افزایش درجه حرارت  جو کره زمین، موقعیت جغرافیاایی کشورمان و کاهش میزان بارندگی منجر به پایدار شدن گرمای شدید اقلیمی در مناطق وسیعی از جنوب و مرکز به مدت 6 تا 9 ماه در سال شده است و تقریبا تمامی فعالیت های صنعتی، کشاورزی و معدن در شرایط اقلیمی خیلی گرم انجام می گردد که موجب بروز بیماریهای ناشی از گرما و پیامد های منفی ان بر روی بهره وری می شود لذا ضرورت دارد که میزان مواجهه با گرما را مدیریت کرد تا سطح استرس ناشی از گرما  یا بار حرارتی منتقل شده به بدن کاهش یابد.

روش های  مختلف فنی برای کاهش بار گرمایی بر روی شاغلین وجود دارد که عبارتند از:

-کاهش میزان گرمای متابولیسمی از طزیق کاهش سطح فعالیت جسمانی

-کاهش درجه حرارت محیط کار(تهویه عمومی یا موضعی، تهویه مطبوع)

- عایق کاری جداره های داغ و گرم

- کاهش میزان رطوبت نسبی هوا (حذف یا محدود کردن انتشار بخار اب، حذف بخار اب)

در بسیاری از موارد به دلایل شرایط اقتصادی یا فنی امکان انجام اقدامات فوق عملیاتی نیست و یا در بسیاری از مشاغل به دلیل ماهیت و اقتضای شغلی، نیاز به استفاده از پوشش های حفاظتی خاص (غیر قابل نفوذ در برابر گاز ها و بخارات یا مایعات سمی و مضر) است که این وسایل حفاظتی  مانند یک سد، تبادل حرارت بین بدن و محیط اطراف را مختل می کند و فرد استفاده کننده حتی در شرایط دمایی مطلوب و سطح فعالیت سبک باز هم دچار فشار گرمایی (استرین گرمایی) می گردد و ضروری است که گرمای مازاد بدن  با کاربرد سیستم های خنک کننده فردی جذب گردد.

یکی از موثرترین و ارزان ترین سیستم های خنک کننده فردی، جلیقه های خنک کننده تغییر فازی است که قادر است گرمای مازاد ناشی از سوخت وساز بدن یا گرمای جذب شده از محیط اطراف را جذب کرده و از بروز فشار گرمایی و بیماری ها ی ناشی از گرما پیشگیری نماید. لذا  با توجه به عدم دسترسی  مناسب به این جلیقه ها و قیمت های بسیار بالای نمونه های خارجی  و در راستای   اقدام و عمل به  اقتصاد مقاومتی، اقدام به طراحی، ساخت ، بهینه سازی و تولید تجاری جلیقه  ای تحت عنوان جلیقه خنک کننده اسپادانا  از مواد اولیه  مرغوب داخلی  تحت نظارت متخصصین مربوطه  و تاییدیه  معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید.