استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

معرفی وسایل حفاظت فردی

معرفی وسایل حفاظت فردی

ایمن سپاهان لوازم ایمنی تجهیزات حفاظت فردی بهداشت حرفه ای دستکش کلاه ماسک تنفسی عینک کفش ایمنی لباس کار


از وسایل حفاظت فردی به سه منظور استفاده می شود:

•به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد.

•به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.

•در شرایطی که اقدام اساسی جهت تأمین ایمنی مشکل و یا محتاج زمان می باشد در این صورت تنها گزینه ممکن، ایجاد شرایط ایمنی برای افراد بطور موقت خواهد بود.

ویژگی های عمومی وسایل حفاظت فردی

•متناسب با نوع کار باشد.
•حفاظت کارگر را بطور کامل تأمین نماید.
•استفاده از آنها آسان و راحت باشد.
•اندازه آن برای فرد استفاده کننده مناسب باشد.
•خود وسیله حفاظتی عامل ایجاد خطر نباشد.
• با حداقل آموزش برای عموم قابل استفاده باشد.
•مطابق با راهنماییهای تولید کننده آن به کار گرفته شود.
•علائم آگاهی دهنده و راهنمای استفاده به تعداد مناسب در محیط کار تعبیه شده باشد.

ادامه مطالب را در فایل پاورپوینت مطالعه نمایید:

وسایل تجهیزات ایمنی حفاظت فردی ppe ایمن سپاهان