استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

علائم مشخص کننده نوع خطــر برای دستکش های ایمنی

علائم مشخص کننده نوع خطــر برای دستکش های ایمنی 

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

این علامت نشان می دهد که دستکش ایمنی در برابر خطرات شیمیائی مورد آزمایش قرار گرفته است.

EN 374 ( Chemical Risks )Kiyan co

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

این علامت نشان می دهد دستکش مورد نظر می تواند فرد را در برابر عوامل میکروبی محافظت کند.

EN 421 ( Lonizing Radiation )Kiyan Co

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

این علامت بر روی دستکش های ایمنی که تحمل سرمای زیاد دارند دیده می شود.

EN 511 ( Risk DUE to cold )Kiyan Co.

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

دستکش هایی که در برابر بریدگی از خود مقاومت نشام می دهند این علامت را به همراه دارند.

EN 388 ( Cut by Impact )Kiyan Co.

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

این علامت در دستکش هایی وجود دارد که از نظز خطرات مکانیکی مورد آزمایش قرار گرفته است.

E 388(Mechanical Risk )Kiyan Co

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

این علامت در مورد دستکش هایی می باشد که از نظر الکتریسیته ساکن مورد آزمایش قرار گرفته است.

En 388(Static Electricity)Kiyan Co.

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

این علامت نشان می دهد که دستکش حفاظتی ، توانائی در برابر حریق و حرارت را دارد .

En 407 ( Heat and Fire)Kiyan Co.

علائم مشخص کننده خطــر دستکش ایمنی

بر روی دستکش هائی که از نظر خطرات اشعه یونیزان و تشعشعات رادیواکتیو مورد آزمایش قرار می گیرند این علامت دیده می شود.

En 421 (Radioactive Contamination )Kiyan Co.