استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

لیست وسایل حفاظتی فردی بعضی مشاغل

لیست وسایل حفاظتی فردی بعضی مشاغل

ایمن سپاهان لوازم ایمنی تجهیزات حفاظت فردی بهداشت حرفه ای دستکش کلاه ماسک تنفسی عینک کفش ایمنی لباس کار

1- کارگر برق کار و مخابرات : 
کلاه ایمنی ، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسیته است و در صورت لزوم کمربند ایمنی ، ابزار کار با دسته های عایق الکتریسیته . 

2- کارگر ساختمانی : 
دستکش لاستیک ، کفش ایمنی ، کلاه ایمنی و در صورت لزوم کمربند ایمنی 

3- کارگر تراشکار : 
عینک تراشکاری ، کفش ایمنی و در صورت لزوم سربند و مچ بند . 

4- جوشکار و کمک جوشکار : 
کلاه و کفش ایمنی ، عینک یا ماسک جوشکاری ، پیش بند و آستین و گتر چرمی و در صورت لزوم کمربند ایمنی . 

5- کارگر رنگ کار یا نقاش :
کلاه گوشی دار پلاستیکی ، دستکش پلاستیکی ، ماسک یکبار مصرف ضد گرد و غبار (ماسک کاغذی) ، چکمه پلاستیکی . 

6- کارگر شیشه گر : 
عینک حفاظتی ، دستکش و پیش بند چرمی و گتر چرمی 

7- کارگر مقنی یا چاه کن : 
کلاه ایمنی ، دستکش لاستیکی ، چکمه لاستیکی ، ساق بلند ، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات ، چراغ قوه یا چراغ روشنایی سیار با ولتاژ کمتر از 24 ولت ، ماسک مجهز به کپسول اکسیژن و در صورت لزوم ماسک ضد گاز و عینک حفاظتی ضد گرد و غبار .

8- کار با مایعات شیمیایی یا اسیدها : 
عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پوتین پلاستیکی ، ژاکت و پیش بند پلاستیکی . 

9- کارگر نجار : 
کفش ایمنی ، دستکش چرمی ، ماسک ضد گرد و غبار ، عینک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی . 

10- کارگر مکانیک : 
عینک تراشکاری ، دستکش چرمی ، کفش ایمنی 

11- کارگر ریخته گر و قالب ریز : 
کلاه ایمنی ، عینک حفاظتی ، دستکش ، پیش بند و گتر نسوز ، کفش ایمنی و ماسک بخارات مضر.

12- کارگر توربین بخار : 
گوشی حفاظتی ، کفش تخت لاستیکی و در صورت لزوم دستکش ایمنی 

13- کارگر آهنگر : 
کفش ایمنی ، دستکش و پیش بند چرمی ، عینک تراشکاری و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

14- حلبی ساز :
دستکش کف چرمی ، پیش بند چرمی و در صورت نیاز کفش ایمنی .

15- کارگر آزمایشگاه :
عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پیش بند پلاستیکی و در صورت لزوم گتر حفاظتی ، ماسک حفاظتی بخارات مضر . 

16- کارگر معدن: 
کلاه ایمنی ، پوتین ایمنی لاستیکی ساق بلند ، ماسک حفاظتی ، دستکش حفاظتی ، چراغ ایمنی معدن و در صورت لزوم کمربند حفاظتی مجهز به طناب نجات

17 – کارگر چاپخانه : 
دستکش پلاستیکی آزمایشگاه ، پیش بند پلاستیکی ، چکمه پلاستیکی معمولی ، ماسک حفاظی بخارات مضر . 

18- کارگر سردخانه : 
دستکش حفاظتی ، پیش بند حفاظتی ، لباس کامل سردخانه ، پوتین ایمنی و کلاه حفاظتی . 

19– جا به جا کردن اشیا سنگین : 
کلاه ایمنی ، دستکش چرمی ، پوتین ایمنی . 
اگر در معرض سقوط یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک بر سر بگذارید تا آسیب نبیند .

برگرفته از: سایت آسان پوش