استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

مشخصات ماسک های تنفسی ضد ذرات معلق در برابر آلودگی هوای شهرها

مشخصات ماسک های تنفسی ضد ذرات معلق در برابر آلودگی هوای شهرها

  ماسک تنفسی میلاد اپولو fnpa سوپاپدار کربن اکتیو کلین ایر clean air ماسک تنفسی میلاد اپولو fnpa سوپاپدار کربن اکتیو کلین ایر clean air

گردو غبار جزء آلاینده های شیمیایی هوا بوده که در قطرهای آئرودینامیک کمتر از 7 میکرون می تواند در حبابچه های هوایی ته نشین شده فرد را دچار مشکلات گاهاٌ برگشت ناپذیر نماید. در محیط زیست و بحث هوای پاک ،هم ذرات معلق با قطر 5.2 و 01 میکرون مورد توجه فرار می گیرند که بخصوص در قطر 5.2 و کمتر می توانند افراد را تحت تاثیر قرار دهند. برای در امان ماندن از اثرات سوء ذرات معلق لازم است افراد در هنگام تردد در محیط های آلوده بخصوص در مراکز شهرهای بزرگ مانند تهران از وسیله حفاظتی مناسب تنفسی که بتواند میزان مواجهه با این نوع از آلاینده های هوا را به حداقل ممکن کاهش دهد استفاده نمایند. متاسفانه بعضا دیده می شود که افراد با استفاده از ماسک های تنفسی نامناسب با خیال راحت در اماکن آلوده رفت آمد می نمایند و خود را درمعرض ذرات معلق و سایر آلاینده های هوا قرار می دهند . Surgical mask از جمله ماسک های تنفسی محسوب می شوند که هیچ گونه جلوگیری از مواجهه افراد با ذرات معلق را سبب نمی شوند حال این سئوال مطرح می شود که ماسک حفاظتی مناسب در برابر ذرات معلق در هوای آلوده شهر ها چه مشخصاتی دارد؟
ماسک ها در دو تیپ FFP1 و FFP2 که گاهاٌ با نام های P1 و P2 هم در بازار عرضه می شوند. این ماسک ها می توانند غلظت گردو غبار را تا 4برابر ) FFP1 ( و 01 برابر ) FFP2 ( کاهش دهند. کارایی نوع مرغوب این ماسک ها تا 44 % می باشد.

در اشکال فوق دو نمونه از ماسک های نوع FFP2 نمایش داده شده است این ماسک ها از الیاف مصنوعی ساخت دست بشر تهیه شده است الیاف بهم پیچیده عملا فضایی برای عبور ریزترین ذرات معلق باقی نمی گذارد. نکته قابل توجه در این ماسک ها وجود سوپاپ جهت خروج هوای بازدمی می باشد که ماسک های معمولی ) Surgical mask ( فاقد این سوپاپ ها می باشند. ماسک های N95 که جهت مواجهه با میکرو ارگانیسم های عفونی بکار می روند اگرچه قابلیت گرفتن ذرات را هم دارا

می باشند ولی بدلیل عدم وجود سوپاپ خروجی جهت خروج هوای بازدمی برای استفاده در هوای آلوده شهرها توصیه نمی شوند. وجود سوپاپ ، تنفس را تسهیل نموده و فرد احساس آرامش بیشتری در هنگام دم و بازدم می نماید. در صورت استفاده صحیح از این ماسک ها می توان آنها را با آب نیمه گرم و صابون مایع تمیز نموده برای مدتی از آنها استفاده نماییم در صورتی که در ماسک های معمولی این امکان وجود ندارد.

نکته قابل توجه در استفاده از این ماسک ها این است که نوع معمولی ماسک های FFP2 و FFP1 فقط قابلیت جذب ذرات معلق هوا را دارند و در برابر سایر آلاینده ها بخصوص گاز ها و بخارات تاثیری ندارند. نوع خاصی از این ماسک ها در بازار موجود است که علاوه بر جذب ذرات معلق قابلیت جذب برخی گازها و بخارات مانند بخارات مواد آلی ) ترکیبات آروماتیک، MTBE و...( را دارا می باشند در این نوع از ماسک ها در ماسک FFP2 مقداری ماده جاذب مانند ذغال فعال) Activated Charcoal ( موجود است که توانایی جذب بخارات آلی را دارا می باشد. این ماده در بدنه ماسک بصورت یک پوشش وجود دارد تا در هنگام دم گازها و بخارات آلی را جذب نماید. این ماسک ها در بازار با نام ماسک سوپاپ دار کربن دار بادرجه فیلتراسیون FFP2 هم شناخته می شوند.

مطالب مرتبط:

ماسک تنفسی میلاد 930

ماسک تنفسی میلاد 750

ماسک تنفسی میلاد 740

ماسک تنفسی FNPA

ارزيابي تأثير سه نوع ماسك تنفسي تصفيه كننده هوا بر روي ضربان قلب در، بار كاري مختلف

بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی