استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

رسپیراتور

رسپیراتور

رسپیراتور وسیله ای می باشد که روی دهان ، بینی یا تمام صورت یا سر قرار می گیرد و آنها را در مقابل هوای آلوده محافظت می نماید. انواع آن به شرح ذیل می باشد:
رسپیراتورهای که به طور محکم• برروی صورت می نشینند: نیم ماسکها ( فقط دهان و بینی را پوشش می دهند ) ، تمام صورت ( تمام صورت را از بالای پیشانی تا زیر چانه را پوشش می دهند )
رسپیراتورهای• که به طور محکم برروی صورت قرار نمی گیرند : شامل هودها و هملتهای که تمام سر را می پوشانند .
علاوه بر‌ آن دو دسته مهم رسپیراتورها به شرح ذیل می باشند:
• تصفیه کننده های هوا : که آلاینده ها زا از هوا جدا می سازد.
تامین کننده های• هوا‌ : که هوای تمیز و قابل استنشاق را از یک منبع بدون آلودگی تامین می نماید. براساس یک قاعده کلی، رسپیراتورهای تامین کننده هوا در زمان مواجهه با آلاینده های خیلی خطرناک استفاده می شوند .

چرا کارگران به رسپیراتورها نیاز دارند؟
زمانی که کارگران مجبورند در محیطی با اکسیژن نا کافی یا دارای گرد و غبار ، فیوم، دود ، میست ، گاز و بخار و یا اسپری های مضر فعالیت نمایند، نیاز به رسپیراتور دارند . این مواد خطرناک می توانند باعث بروز سرطان ، نارسایی های ریوی ، بیماری و یا مرگ گردند.
در مکانهای که مواد سمی وجود دارند و اقدامات کنترلی در جهت حذف یا کاهش این مواد ناکافی باشند، استفاده از رسپیراتورها ضروری می باشد . برخی از رسپیراتورهای تامین کننده هوا ، در محیط هایی که کمبود اکسیژن دارند نیز استفاده می گردند . در مواجهه با هوای آلوده یا کم اکسیژن ، به سرعت فرد دچار افزایش ضربان قلب و افزایش تنفس ، کاهش سطح هوشیاری یا حس تعادل می گردد. هنگامی که فرد مشغول فعالیت مخاطره آمیزی باشد مانند بالا رفتن از نردبان ، کاهش لحظه ای حس تعادل می تواند حادثه ساز باشد .

چه زمان کارگران می بایست از رسپیراتور استفاده نمایند؟
کارگران زمانی نیاز به استفاده از رسپیراتورها دارند که اقدامات مهندسی و عملیاتی قادر به کنترل موثر آلاینده های هوای محیط کار نباشند .استراتژی های کنترل آلاینده ها شامل ایزوله یا محدود کردن فرآیند آلوده ، خارج کردن هوای آلوده یا جایگزینی مواد با سمیت کمتر می باشد.
رسپیراتورها ایجاد محدودیت می نمایند و جز اقدامات کنترل مهندسی موثر محسوب نمی گردند. در مواقعی که با اقدامات کنترلی نمی توان غلظت آلاینده را به حد استاندارد شغلی رساند ، مانند زمان عملیات تعمیر و نگهداشت ، شرایط اضطراری ، زمان نصب اقدامات کنترل مهندسی، رسپیراتورها بهترین یا تنها راه کاهش میزان مواجهه کارگران می باشند. در مواردی که کنترل های مهندسی نتواند غلظت آلاینده را به زیر حد استاندارد شغلی برسانند ، استفاده از رسپیراتورها الزامی می باشند .
در جاهایی که استفاده از رسپیراتورها نیاز می باشد ، می بایسیت یک روش اجرایی ویژه جهت اطمینان از اثر بخشی این تجهیزات لحاظ گردد.

چگونه می توان از مناسب بودن وسایل حفاظتی اطمینان حاصل نمود؟
استاندارد رسپیراتورهای OSHA کارفرمایان را ملزم می سازد که در مواقعی که کارگران می بایست از رسپیراتورها استفاده نمایند ،‌برنامه ای موثر در مورد رسپیراتورها تدوین و اجرا نمایند . مخاطرات مختلف ، رسپیراتورهای متفاوتی نیاز دارند و کارگران مسئول استفاده از رسپیراتورهای مناسب و پیروی از برنامه حفاظت تنفسی می باشند.
این استاندارد ، دارای الزاماتی نظیر برنامه های مدیریتی ، دستورالعمل های ویژه محیط کار ،‌ انتخاب رسپیراتور ، آموزش کارگران ، تست های فیت شوندگی ، ارزیابی پزشکی ، طریقه استفاده از رسپیراتور ، تمیز کردن ، نگهداری و تعمیر می باشد.
کارگران باید تا زمانیکه کنترل های مهندسی اجرا شوند ، از رسپیراتورها استفاده نمایند. در صورتیکه کنترلهای مهندسی اجرا نشوند ، کارفرمایان موظف به تهیه رسپیراتور می باشند و برای حفظ سلامتی تا زمانیکه لازم است ، کارگران می بایست از آنها استفاده نمایند. برای یک محیط کار ویژه می بایست لوازم حفاظتی به طور مناسب انتخاب ، استفاده و نگهداری گردند . علاوه به آن کارفرمایان می بایست در تمام جنبه های برنامه حفاظت تنفسی، کارگران را آموزش دهند.

روند اطمینان از اثر بخش بودن رسپیراتورها :
چگونه می توان برنامه حفاظت تنفسی را بهبود بخشید :
اولین هدف مرور برنامه حفاظت تنفسی ، جلوگیری از تماس با گرد و غبار ، فاگ ، فیوم ، میست ، گازها و بخارات و اسپری های مضر و جلوگیری از بیماریهای شغلی است .
مدیر برنامه ، مسئول اجرای برنامه می باشد . برای اینکه این فرد بتواند بر اجرای برنامه نظارت داشته باشد ، می بایست اطلاعات کافی در مورد رسپیراتورها داشته باشد .
در برنامه ها و یا شرکتهای بزرگ ، مدیریت واحدهای بهداشت صنعتی ، مرکز درمانی ،‌ مهندسی ایمنی یا واحد آتش نشانی باید مدیریت این برنامه را بر عهده بگیرند .
هر برنامه حفاظت تنفسی می بایست در خصوص آموزش تمامی کاربران تاکید داشته باشد . کارفرمایان می بایست این آگاهی را بدهند که رسپیراتورها عامل خطر را حذف نمی نمایند . اگر رسپیراتورها آسیب ببینند ، کاربر در تماس فراتر از حد مجاز با مواد خطرناک قرار می گیرد . بخاطر اینکه درصد آسیبهای احتمالی کاهش یابند ، رسپیراتورها می بایست خوب روی صورت محکم شوند و در محیط مناسب و پاکیزه نگهداری شوند .
کارفرمایان و کارگران باید بدانند که رسپیراتورها هزینه بر و دارای محدودیت می باشند . کارگران مجاز به تغییر یا برداشتن رسپیراتور ها نمی باشند حتی اگر احساس ناراحتی نمایند .

یک برنامه کارا دارای فاکتورهای ذیل می باشد :
• نوشتن دستورالعملهای ویژه محیط کار
• ارزیابی برنامه
• انتخاب رسپیراتورهای مناسب مورد تایید NIOSH
• آموزش
• آزمایش محکم شدن روی صورت
• بازرسی ، تمیز کردن ، نگه داری و انبارش
• ارزیابی پزشکی
در هر جایی که مطابق استاندارد OSHA ، کارگران نیاز به استفاده رسپیراتورها دارند می بایست برنامه حفاظت تنفسی اجرا گردد . برای اطمینان از اینکه کارگران به طور مناسب و ایمن از رسپیراتورها استفاده می نمایند ، کارفرما می بایست کاربران را با دستورالعملهای استفاده از رسپیراتورها آشنا گرداند .
در محل کارهایی که حد تماس کمتر از حدود مخاطره آمیز اند ، ولی کارگران بطور داوطلبانه از رسپیراتورها استفاده می نمایند نیز می بایست برنامه ای با جزئیات کامل در خصوص راهنمایی کاربران رسپیراتورها تدوین گردد . کارفرمایان می بایست ارزیابی نمایند که خود رسپیراتورهای مصرفی برای کارگران مضر نباشد و اگر چنین بود ، کارفرما می بایست کارگران را مورد ارزیابی پزشکی قرار دهند و اگر نیاز بود به وسیله جزئیات برنامه ، استفاده از رسپیراتورها را محدود نمایند . کارفرمایان می بایست کارگرانی را که بطور داوطلبانه از رسپیراتورها استفاده می نمایند ، از مفاد پیوست استاندارد حفاظت تنفسی OSHA مطلع سازند .
کارفرمایان می بایست به طور مرتب اثر بخشی برنامه را مورد ارزیابی قرار دهند و اگر نیاز باشد دستورالعمل را بازنگری نمایند . یک تیم مدیریت می تواند این ارزیابی های دوره ای را مدیریت نماید .

چگونه می توان رسپیراتور مناسب انتخاب نمود :
• نوشتن دستورالعملهای ویژه محل کار
• شناسائی آلاینده ها و مقادیر آنها
• توجه به فاکتورهای تاثیر گذار بر کارآیی رسپیراتورها
• انتخاب رسپیراتور مناسب مورد تایید NIOSH
• آموزش
• اندازه گیری های محیط کار
• استانداردهای کیفی هوا NIOSH

رسپراتورها می بایست مطابق با روش مورد تایید NIOSH استفاده گردند . در هنگام انتخاب رسپیراتورها ،‌ کارفرمایان می بایست به خواص فیزیکی و شیمیایی آلاینده ها ، سمیت و غلظت مواد خطرناک و درصد اکسیژن موجود در هوا توجه نمایند . از دیگر فاکتورهای انتخاب ، می توان از نوع و مقدار مخاطرات ، میزان کار ،‌ محل هایی که می بایست استفاده گردند ، جابجایی ، الزامات و شرایط کاری ، محدودیت و مشخصات رسپیراتورهای موجود نام برد .
در رسپیراتورها ، فیلترها یا جاذبهایی به عنوان تصفیه کننده هوا استفاده می گردند که مواد مضر را از هوا بر می دارند . آنها از ماسکهای یکبار مصرف تا وسایل پیشرفته متغیرند . این وسایل نمی توانند تولید اکسیژن نمایند ، بنابراین نباید در محیطهایی با اکسیژن کم یا دیگر محیطهایی که به سرعت سلامتی را به خطر می اندازند استفاده گردند .
رسپیراتورهای تامین کننده هوا برای تهیه هوای قابل تنفس از منبع پاک یا دیگر محیطهای بدون آلودگی محل کار طراحی گردیده اند شامل : رسپیراتورهای تامین کننده هوا ( SAR ) یا وسایل تولید کننده هوا ( SCBA ) می باشند .
زمان انجام فعالیت ، شامل زمان مورد نیاز برای ورود و خروج به محیط آلوده ،‌ یکی از فاکتورهای مهم در تعیین نوع رسپیراتور می باشد . برای مثال SCBA ، ماسک ضد گاز و کارتریجها در دوره نسبتا کوتاهی می توانند استفاده گردند . به عبارت دیگر ، رسپیراتورهای تامین کننده هوا که به وسیله یک کمپرسور و شلنگ هوا را تامین می نمایند ، برای دوره زمانی طولانی قابل استفاده می باشند . اگر غلظت آلاینده کم باشد ، رسپیراتورهای دارای فیلتر ضد گرد و غبار می تواند بدون نیاز به جایگزینی برای مدت طولانی استفاده شوند . در صورتیکه غلظت آلاینده بالاتر باشد ، رسپیراتورهای تامین کننده هوا نظیر فشار مثبت SAR ، محافظت بهتری برای مدت طولانی ارائه می دهند .
رسپیراتورهای تامین کننده هوا ( SAR ) نیاز به توجه به زمان پر شدن ظرفیت فیلتر ، برنامه زمانبندی تعویض فیلتر ، توجه به تاریخ انقضاء ندارند . اما موارد مذکور می بایست در مورد رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا مورد توجه قرار گیرند .
رسپیراتورها نباید توانایی کارگران را در بینایی ، شنوایی ، ارتباطات و انجام کار ایمن مختل سازند . به عنوان مثال رسپیراتورهای تامین کننده هوا ( SAR ) ممکن است توانایی حرکتی را محدود سازند و خطرات دیگری ایجاد نمایند . SARS با رول شلنگ ، محدوده عملیاتی کارگر را محدود می سازند و در تماس با ماشین آلات ممکن است با گیر کردن شلنگ ایجاد خطر نمایند . همچنین در SCBA ، سیلندر هوای فشرده سنگین و بزرگ می باشد که ممکن است بالا رفتن و حرکت در فضای بسته را محدود سازد . همچنین وزن سیلندر هوای فشرده ، باری اضافه بر دوش کارگر می باشد .
فاکتور دیگر قابل توجه در استفاده از رسپیراتورها ،‌ میزان هوای تامین شده می باشد . میزان کار کارگر ، مقدار هوای تنفسی را در دقیقه تعیین می نماید . حجم هوای تامین کننده نیازهای تنفسی کارگر و زمان استفاده از رسپیراتورهای تامین کننده هوا نظیر SCBA و SAR خیلی مهم می باشد . زیرا این حجم تعیین کننده زندگی کاربر می باشد .
همچنین در استفاده از SAR با جریان ثابت ،‌ میزان حداکثر فلو مهم می باشد . به منظور ایجاد فشار مثبت می بایست فلوی هوای تامین شده بیشتر از حداکثر فلوی تنفسی باشد .
مقاومت بالای تنفس در رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا در شرایط کار سخت به ویژه در هوای گرم و مرطوب موجب سختی تنفس کارگر می شود . به منظور کاهش فشارهای اضافی بر روی کارگر می بایست تا حد امکان از رسپیراتورهای سبکتر که حداقل مقاومت تنفسی را ایجاد می نمایند استفاده گردد .
SCBA و تعدادی از رسپیراتورهای شیمیایی کانیستردار ، در هنگام انقضای مصرف ، هشدار می دهند که ممکن است به صورت درجه فشار ، تایمر با آلارم صوتی ،‌ یا یک شاخص رنگی نشان دهنده تاریخ انقضاء در کارتریج یا کانیستر باشد . استفاده کننده می بایست عملکرد و محدودیتهای هر نوع از تجهیزات هشدار دهنده را بداند . در مورد خیلی از ماسکهای ضد گاز و رسپیراتورهای کارتریج دار که بدون تجهیزات هشدار دهنده می باشند ، کارفرما باید برنامه زمان بندی تعویض کانیستر یا کارتریج را برقرار نماید . به علاوه کارگران باید هر شیفت کاری را با کارتریجها و کانیسترهای جدید شروع نمایند .

کاربردهای ویژه رسپیراتورها چه می باشد :‌
در لیست زیر ، اطلاعات ساده ای در مورد مشخصات و فاکتورهای انتخاب رسپیراتورها ارائه شده است . غلظت آلاینده یا اندازه ذرات نیز مشخص شده است . تعدادی از استانداردهای OSHA اطلاعات دقیقتری در مورد انتخاب رسپیراتورها ارائه می دهند .

مخاطرات آنی تهدید کننده سلامتی و زندگی :‌

شرایط مخاطرات نوع رسپیراتور
کمبود اکسیژن آلاینده های گازی ، بخارات و سایر آلاینده های خیلی سمی هوا ماسک تمام صورت فشار مثبت SCBA که برای حداقل 30 دقیقه قابل استفاده می باشند . ترکیب ماسک تمام صورت و فشار مثبت SAR با یک تامین کننده هوای خودکار .
نجات از هوای آلوده رسپیراتور فشار مثبت SCBA ، ماسک ضد گاز ، ترکیبی از SAR و SCBA

مخاطرات غیر آنی تهدید کننده سلامتی و زندگی :‌
شرایط نوع رسپیراتور
آلاینده های گازی و بخارات ماسک SAR فشار مثبت ، ماسک ضد گاز و رسپیراتورهای دارای کارتریج و کانیستر
آلاینده به صورت ذرات SAR فشار مثبت شامل رسپیراتور ضد ذرات ، رسپیراتورهای تصفیه کننده هوای قوی دارای فیلتر های با کارآیی بالا ،‌ رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا با فیلتر مخصوص ذرات
آلاینده های گازی با ذرات رسپیراتور تامین کننده فشار مثبت ، ماسک گازی ، رسپیراتورهای کارتریج دار مواد شیمیایی با فیلتر مکانیکی .
دود و سایر آلاینده های وابسته به آتش :‌ SCBA با فشار مثبت مناسب برای استفاده در این مکانها می باشد .
چه کسانی نیاز به آموزش دارند :
جهت کاربرد صحیح رسپیراتورها ، آموزش الزامی می باشد . کارفرمایان می بایست کارگران و سرپرستان را در خصوص انتخاب ، استفاده و نگهداری مناسب رسپیراتورها آموزش دهند . به تمامی کارگرانی که لازم است از رسپیراتورها استفاده نمایند باید دستورالعملهای استفاده صحیح از تجهیزات و محدودیت های مربوط به آنها ارائه شود . کارفرمایان باید بر اساس سطح سواد کارگران ، برنامه های آموزشی را توسعه دهند .
آموزش ها می بایست توانایی و محدودیت های رسپیراتورها ، دلیل نیاز به رسپیراتور ، روش مناسب محکم کردن رسپیراتورها در صورت ، استفاده و نگهداری را بطور جامع برای کارگران بیان نمایند .

آموزشها می بایست موارد ذیل را در بر گیرند :
• چرا استفاده از رسپیراتورها ضروری می باشد
• ماهیت مخاطرات تنفسی و پیامد ناشی از کاربرد ، نگهداری و محکم شدن صحیح رسپیراتورها در صورت
• دلیل انتخاب یک نوع خاص رسپیراتور
• توانایی ها و محدودیت های رسپیراتور انتخابی
• طریقه بازرسی ، پوشیدن و درآوردن و بررسی نشتی رسپیراتورها
• نگهداری رسپیراتورها و الزامات انبارش
• چگونگی استفاده موثر از رسپیراتور در شرایط اضطراری شامل زمانیکه رسپیراتور عملکرد نامناسبی دارد
• چگونگی تشخیص علائم و عوارض پزشکی که ممکن است استفاده موثر از رسپیراتور را محدود سازد
• استفاده کننده باید بداند که کاربرد نامناسب رسپیراتور و یا نگهداری نامناسب آن ، موجب مواجهه بیش از حد می گردد . همجنین آنها باید بدانند که استفاده از رسپیراتورهای فیت نشده با صورت و یا نگهداری نامناسب آنها ، موجب بیماری مزمن یا حاد یا مرگ ناشی از مواجهه بیش از حد با آلاینده های هوا می گردد .

چگونه مطمئن می شوید رسپیراتور بخوبی با صورت فیت شده است :‌
انواع مختلفی از رسپیراتورها و حتی انواعی از یک نوع رسپیراتور ، مشخصات فیت شوندگی متفاوتی دارند . یک نوع رسپیراتور به صورت همه افراد فیت نمی شود . ممکن است یک نوع خاص رسپیراتور به طور مناسب به صورت تعدادی از کارگران فیت شود .
کارفرمایان باید تعداد کافی از رسپیراتورها در انواع و سایزهای مختلف ارائه دهند تا این اطمینان حاصل گردد که هر کارگری رسپیراتور مناسب و مطلوبی انتخاب می نماید . عینکهایی که توسط کارگران استفاده می شود در فیت شدن رسپیراتور مشکل ایجاد می نماید . بندهای ویژه ای جهت نگهداری عینک در کنار ماسک تمام صورت موجود می باشند . یک فرد آموزش دیده می بایست ماسک تمام صورت و عینک را به طوری فیت نماید که علاوه بر دید خوب ، راحتی و عایق بندی مناسب را ارائه دهد . رسپیراتورها باید بطور مناسب فیت شوند . رسپیراتورها بدون فیت شدن محکم بین ماسک و صورت کاربر ، حفاظت مناسبی ارائه نمی دهند . در نتیجه ریش ، سایز موهای صورت ،‌ عدم وجود دندان مصنوعی ، تغییر شکل صورت ،‌ جواهر آلات و یا گیره مو که در زیر ماسک صورت قرار می گیرند موجب اختلال برای عایق بندی و فیت شدن ماسک می شوند . به منظور حفاظت مناسب تنفسی ، ماسک صورت را قبل از هر بار استفاده بررسی نمایید . شما می توانید عایق بندی آنرا با ایجاد فشار مثبت و فشار منفی کنترل نمایید . جزئیات این کار در پیوست B-1 استاندارد حفاظت تنفسی OSHA آمده است .
برای رسپیراتورهایی که محکم فیت می شوند ، تست فیت شوندگی لازم می باشد . شما می توانید این تست را از دو طریق انجام دهید :‌ کمی و کیفی .
تست کیفی :‌ در تست کیفی در اطراف ناحیه تنفسی فردی که ماسک زده است ،‌ مواد بی ضرر با بوی تند یا محرک رها نمایید . اگر فرد بو یا تحریکی احساس نکرد ،‌ نشان دهنده این است که ماسک بخوبی فیت شده است .
تست کمی : تست کمی اطلاعات دقیقتری و کاملتری در مورد فیت شدن رسپیراتورها ارائه می دهند . کاربر تمریناتی را انجام می دهد که نشتی ماسک را کاهش دهد . ابزارهای تست که فیت شوندگی ، اندازه گیری های عددی را در خصوص میزان نشتی رسپیراتورها ارائه می دهند .
جزئیات دستورالعمل تست های کمی و کیفی فیت شوندگی در پیوست A استاندارد محافظت تنفسی OSHA آمده است .

چگونگی بازرسی و مراقبت از رسپیراتورها :‌
بررسی تمامی رسپیراتورها قبل و بعد از هر دفعه استفاده با توجه خاص به بخشهای لاستیکی یا پلاستیکی که می تواند خراب یا خم گردد مهم می باشد . ماسک ، بندهای سر ،‌ شیرها ،‌ لوله های اتصال ،‌ کارتریجها و یا فیلترها باید در وضعیت خوبی باشند . بازرسی رسپیراتورها باید شامل بررسی محکم بودن اتصالات نیز باشد . کاربر باید حداقل ماهی یکبار رسپیراتورهای SCBA را بازدید نماید و مطمئن شود که سیلندرهای اکسیژن و هوا مطابق با دستورالعمل سازنده کاملا شارژ شده اند . بازدید باید شامل بررسی رگولاتور و تجهیزات هشدار دهنده نیز باشد تا از عملکرد صحیح اطمینان حاصل شود . کارفرمایان باید سوابق و تاریخ بازدید و نتایج آنرا نگهداری نمایند .
کاربران باید کارتریجهای شیمیایی و کانیسترهای ضد گاز را در صورت نیاز مطابق با توصیه های سازنده تعویض نمایند تا حفاظت کامل ارائه شود . به علاوه آنان باید فیلترهای شیمیایی را در مواقع نیاز به منظور جلوگیری از مقاومت زیاد تعویض نمایند . تنها افراد با تجربه مجاز به تعمیـــر بخشهای ویژه رسپیراتورهـــا می باشند . این افراد باید مطابق با دستورالعملهای کارخانه سازنده اقدام به تعمیر نمایند . و تلاش به تعمیر یا تعویض خارج از دستورالعملهای سازنده عمل نکنند .
کارفرما باید مطمئن شود که رسپیراتورها تمیز و بدون آلودگی هستند و آنها را بصورت بهداشتی نگهداری می نمایند . به علاوه کارفرما باید مطمئن باشد که رسپیراتورهای مورد استفاده برای شرایط اضطراری ، تمیز هستند و بعد از هر بار استفاده فورا ضدعفونی شده اند .
رسپیراتورها باید با محلول دترجنت شستشو شوند و سپس در یک محلول ضدعفونی کننده غوطه ور گردند . پاک کننده و ضدعفونی کننده ای که به طور موثری رسپیراتورها را تمیز می کنند دارای عوامل ضد باکتری هستند که به صورت تجاری در دسترس می باشند . عوامل ضد باکتری که به طور مکرر استفاده می شوند شامل ترکیبات آبی آلومینیوم می باشند . شوینده و ضدعفونی کننده های قوی و خیلی از حلالها می توانند به بخش های پلاستیکی و لاستیکی رسپیراتورها صدمه بزنند . این مواد را با احتیاط یا پس از مشورت با کارخانه سازنده به کار برند . کاربران می بایست رسپیراتورها را در مکانهایی به دور از گرد و غبار ، نور خورشید ،‌ گرما و سرمای زیاد یا رطوبت بالا و مواد شیمیایی آسیب رسان انبار نمایند . در زمان بسته بندی و انبارش ، هر رسپیراتور می بایست به شکل طبیعی قرار گیرد . به منظور جلوگیری از تغییر شکل بخشهای پلاستیکی و لاستیکی می بایست ماسک صورت و شیر خروجی در حالت طبیعی قرار گیرند .

چرا به ارزیابی پزشکی نیاز است :
کارگران باید نسبت به فعالیتهایی که نیاز به رسپیراتور دارند آگاه شوند . مراکز مجاز بهداشت شغلی یا پزشک محلی باید شرایط فیزیکی و بهداشتی مربوطه را تعیین نمایند . ارزیابی پزشکی می تواند توسط یک پزشک یا مرکز بهداشت شغلی با استفاده از پرسشنامه پزشکی یا معاینات پزشکی که اطلاعات یکسانی ارائه می دهند ، انجام گردد . پرسشنامه پزشکی در پیوست C استاندارد حفاظت تنفسی OSHA آمده است . ارزیابی باید قبل از اینکه کارگر ،‌ رسپیراتور را در محیط کار استفاده نماید انجام شود . کارفرمایان می بایست توصیه های مکتوب برای هر کارگر جهت استفاده از رسپیراتور را از مراکز بهداشت کار دریافت نمایند . ارزیابی های پزشکی دیگر باید به مراکز بهداشت ارائه شود و مرکز بهداشت باید آنها بررسی نماید .

بر گرفته از: سایت برگزیده ها

طالب مرتبط:

ماسک تنفسی میلاد 930

ماسک تنفسی میلاد 750

ماسک تنفسی میلاد 740

ماسک تنفسی FNPA

ارزيابي تأثير سه نوع ماسك تنفسي تصفيه كننده هوا بر روي ضربان قلب در، بار كاري مختلف

بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی