دوره آموزشی وظایف، اختیارات و مسئولیت های قانونی مدیران و مسئولین در حوادث و بیماری های شغلی در شرکت ایریسا

 

5/5 - (3 رای)