مبانی تریپود بتا

تریپود بتا بر پایه سه پایه اصلی تشکیل شده است:

 • سیستم انسانی: این پایه به بررسی رفتارها، تصمیم‌ها، و فعالیت‌های انسانی در سازمان می‌پردازد. این شامل ارزیابی نقاط قوت و ضعف در فرآیندهای انسانی مانند آموزش، آگاهی، و توانمندی‌های ارتباطی است.
 • سیستم مدیریتی: این پایه بررسی میزان کارایی و اثربخشی سیستم مدیریتی در شناسایی، ارزیابی، و کنترل ریسک‌ها و حوادث است. این شامل سیاست‌ها، فرآیندها، و سازمان‌دهی سیستم مدیریتی می‌شود.
 • سیستم فیزیکی: این پایه به مرور وضعیت و شرایط فیزیکی و فنی محیط کار می‌پردازد. این شامل مواردی مانند تجهیزات، محیط کار، و شرایط فیزیکی است.

تکنیک آنالیز حادثه به روش تریپود بتا Tripod Beta

 

مراحل تحلیل تریپود بتا

تحلیل تریپود بتا عموماً شامل مراحل زیر است:

 • مشخص کردن رویداد: در این مرحله، حادثه یا رویداد مورد بررسی به دقت شناسایی می‌شود، از جمله اطلاعات مربوط به زمان و مکان وقوع.
 • جمع‌آوری اطلاعات: اطلاعات مربوط به حادثه از طریق مصاحبه‌ها، مشاهدات، و دسترسی به اسناد جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات شامل مواردی مانند شواهد فیزیکی، گزارشات عملکرد، و شواهد شاهدانه است.
 • تحلیل پایه‌ها: در این مرحله، سه پایه اصلی (انسانی، مدیریتی، فیزیکی) بررسی و ارزیابی می‌شود تا عوامل موثر در وقوع حادثه شناسایی شوند.
 • تشخیص عوامل اولیه: عواملی که به نظر می‌رسد در وقوع حادثه دخالت داشته‌اند، شناسایی می‌شوند. این ممکن است شامل عواملی مانند عملکرد ناپایدار انسانی، سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی، و یا مشکلات فنی باشد.
 • تحلیل عوامل اولیه: این مرحله شامل تحلیل دقیق‌تر و ارزیابی ارتباط عوامل اولیه با یکدیگر و با حادثه است. این ممکن است با استفاده از روش‌هایی مانند روش فاکتورهای انسانی (Human Factors Analysis) انجام شود.
 • شناسایی عوامل اساسی: عواملی که بیشترین تأثیر را بر وقوع حادثه داشته‌اند، به عنوان عوامل اساسی شناسایی می‌شوند. این ممکن است با استفاده از تکنیک‌هایی مانند تحلیل شاخص اهمیت و حساسیت (Importance-Sensitivity Analysis) انجام شود.
 • ارزیابی عوامل اساسی: در این مرحله، اثربخشی اقدامات پیشگیر کننده و کنترلی به عنوان پاسخ به عوامل اساسی ارزیابی می‌شود. این شامل تعیین اقدامات تصحیحی و پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده است. این اقدامات ممکن است شامل بهبود فرآیندها، تغییرات در سیاست‌ها و فرآیندهای مدیریتی، و یا اصلاحات فنی و فیزیکی باشد.
 • تدوین گزارش و توصیه‌ها: در نهایت، یک گزارش جامع شامل تحلیل حادثه، عوامل موثر، و توصیه‌های پیشنهادی تهیه می‌شود. این گزارش برای مدیران و سایر صاحبان سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان راهنمایی برای اجرای اقدامات پیشگیری و بهبود در آینده کاربرد دارد.

مزایا

این روش بهبود قابلیت پیش‌بینی حوادث آینده را فراهم می‌کند و باعث می‌شود تا سازمان‌ها بتوانند به طور مؤثر‌تر اقدامات پیشگیری را انجام دهند.

تریپود بتا امکان بهبود فرآیندها و سیستم‌های مدیریتی را ارائه می‌دهد و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بر اساس یافته‌های تحلیل، تغییرات موثری در ساختار و عملکرد خود اعمال کنند.

این روش باعث افزایش آگاهی در مورد ریسک‌ها و عوامل خطرزا می‌شود و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌های ایمنی خود را بهبود بخشند.

محدودیت‌ها

نیاز به تجربه و دانش تخصصی برای اجرای صحیح این روش و انجام تحلیل‌های دقیق.

زمان‌بر بودن فرآیند تحلیل، به‌ویژه در مواردی که حوادث پیچیده و چندعاملی باشند، می‌تواند باعث کاهش کارآمدی واکنش به حوادث شود.

نتیجه‌گیری

تکنیک آنالیز حادثه به روش تریپود بتا یک روش سیستماتیک و کارآمد برای شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در وقوع حوادث و نقصان‌های ایمنی است. با اجرای این تکنیک، سازمان‌ها قادر خواهند بود تا بهبودهای مؤثری در فرآیندها، سیستم‌های مدیریتی، و شرایط فیزیکی محیط کار اعمال کنند و از ایجاد حوادث و نقصان‌های ایمنی جلوگیری کنند. این روش باعث ایجاد فرهنگ ایمنی و پیشگیری در سازمان‌ها می‌شود که از طریق ارتقاء ایمنی و بهبود عملکرد کلی سازمان به نفع همه اعضا و جامعه می‌باشد.

5/5 - (1 رای)