دوره آموزشی، هم اندیشی و انتقال دانش و تجربیات در خصوص ارزیابی عملکرد HSE در مرکز آموزشی گلگهر سیرجان

برگزاری دوره ارزیابی عملکرد  HSE با حضور رؤسا و کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان،

این دوره با حضور دکتر ولی اله ناظم الرعایا در مرکز آموزشی گلگهر سیرجان در تاریخ 30 آبان ماه 1402 برگزار شد که موضوعات مدیریت عملکرد، شاخص ها، چالش ها و تجربیات به اشتراک گذاشته شده است.

ایشان مدیریت عملکرد را مجموعه اي از ابزارهاي مديريتي طراحي شده به منظور اطمينان از عملكرد بهينه سيستم در طول زمان و در راستاي اهداف معرفی نمودند و عنوان نمودند یا يك سازمان دهي كار براي دست يابي به نتايج ممكن. با اين ديدگاه ساده، مديريت عملكرد يك سيستم با يك تكنيك نيست بلكه جزيی از فعاليت هاي روزمره مديران است.

در ادامه دوره، ایشان ارزيابی عملکرد را یک فرايند معرفی نمودند که به سنجش و اندازه گيری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد در طی یک دوره ای معين می پردازد. به بیان دیگر، ارزيابی عملکرد عبارتست از اندازه گيری عملکرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده آل براساس شاخص های از پيش تعيين شده که خود واجد ويژگي های معين باشد.

از دیدگاه مدرس دوره ، از جمله نكات مورد توجه در طراحي و جاري سازي نظام ارزيابي عملكرد به موارد زیر اشاره نمود

  1. انتخاب شاخص های عملکرد توسط كاربران شاخص ها
  2. عدم استفاده از  سيستم های اطلاعاتی عريض و طويل
  3. توسعه شاخص های عملکرد توسط داده هايی که بر اساس رويه های فرايندي تهيه شده اند.
  4. بازخورد اطلاعات به پائين ترين سطوح اجراي ی
  5. بازنگري و اصلاح سيستم اندازه گيری به طور ادواری

از جمله چالش هاي پيش رو در نظام هاي ارزيابي عملكرد، تعداد زياد شاخص ها، شاخص هاي نامرتبط با اهداف سازماني، وجود شاخص هاي مبهم، عدم همسوئي سيستم هاي پاداش، سطح دانش و تجربه ارزیابان و… معرفی شد..

در پایان از جناب آقای مهندس اله بخشی مدیر HSE و تمامی همکاران فهیم جهت همکاری در برگزاری این دوره آموزشی سپاسگزاریم.

منبع: تیم تولید محتوا شرکت سپاس

گلگهر سیرجان ولی اله ناظم الرعایا اصفهان شرکت سپاس دوره آموزشی ارزیابی عملکرد HSE

4.9/5 - (11 رای)