بازدید رئیس حوزه بانک ملی شهرستان لنجان به همراه رئیس بانک ملی شعبه سده لنجان، مسئول روابط عمومی و همچنین مسئولین بازرگانی شرکت پاکشو به طور همزمان از تولیدات و توانمندی های شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان

5/5 - (1 رای)